Comunicat de presă_lansare proiect

De la teorie la practică pentru o mai bună calificare a studenților


Târgu Mureş,  26 august 2015


S&T Romania a organizat în data de 26 august 2015, începând cu ora 11:00, la sediul Universităţii Petru Maior din Târgu Mureş, conferinţa de presă cu ocazia lansării proiectului “Sistem inovativ integrat avansat pentru practică studenţilor”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!” şi este implementat de S&T Romania în parteneriat cu Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş şi SC Materom SA.

”Speranţa noastră devine certitudine, începem să ne plasăm la alt nivel, la cerinţele acutale din lume şi oferim o şansă formidabilă tinerilor pentru a câştiga mai bine şi a fi mai pregătiţi pentru piaţă muncii” a declarat  Conf. univ. dr. ing.  Avram Tripon - Universitatea Petru Maior, coordonator practică în cadrul proiectului.

Obiectivul proiectului vizează dezvoltarea durabilă a cooperării între instituţiile de învăţământ superior şi mediul de afaceri din regiunea Centru, prin facilitarea formării profesionale a studenţilor din învăţământul universitar şi a tranziţiei de la statutul de student la cel de angajat, asigurându-se în acest mod efecte directe pozitive pe termen lung prin creşterea ocupabilității absolvenţilor prin consiliere, orientare profesională, pregătire practică şi urmărind integrarea a trei componente principale: programele de studii, aptitudinile iniţiale ale studentului şi cerinţele pieţei muncii.

La conferinţă au participat studenţi din cadrul Universităţii Petru Maior, reprezentanţi ai partenerilor proiectului, ai mediului de afaceri şi ai autorităţilor locale din judeţul Mureş.

”Proiectul este o viziune care contribuie la ridicarea tinerei generaţii, o legătură între şcoală, antreprenoriat şi familie, astfel încât tânăra generaţie să aibă un start bun, moştenirea lăsată să fie una valoroasă.” a declarat Rodica Baciu, Director General Adjunct - Materom.

Prin intermediul proiectului se creează cadrul pentru asigurarea creşterii adaptabilităţii studenţilor la cerinţele pieţei forţei de muncă prin activităţi de informare, consiliere, orientare profesională, prin stagii de practică şi prin activităţi concrete de producţie, dezvoltare-inovare şi teme de management, marketing, asigurarea calităţii, securitatea informaţiei, utilizarea tehnologiei în managementul şi gestiunea activităţilor.

“Proiectul deschide noi oportunităţi de studiu şi lucru pentru studenţii de azi şi crează cadrul pentru o bună conectare la mediul de afaceri în care aceştia vor ajunge ulterior. Componenta principală pe care S&T urmează să o implementeze este un sistem virtual de practică prin care aducem mediul real de afaceri în cel universitar, de studiu, contribuind astfel la creşterea calităţii educaţiei şi la oferirea unor resurse umane bine pregătite ca viitori angajaţi.“– Mircea Neagu, Director General S&T Romania

Durata de implementare a proiectului este de 6 luni şi beneficiază de cofinanţare FSE-POSDRU în valoare de 1.928.430 lei.

Pentru informaţii suplimentare - persoană de contact Anca Topoloiu – Expert Comunicare - S&T România, email: anca.topoloiu@snt.ro.