Desfasurarea proiectului

Activitati si rezultate


 

Activitatea 1 - Managementul proiectului

In cadrul acestei activitati au fost elaborate si revizuite procedurile de lucru: definirea, dezvoltarea si implementarea unui sistem de arhivare si rapor tare si evidenta

-      S-a realizat planificarea generala a activitatilor proiectului prin:

-      definirea organigramei si echipelor de management si implementare,

-      adaptarea regulamentelor interne la cerintele de implementare a proiectului,

-      stabilirea rolului si responsabilitatilor fiecarui expert,

-      organizarea mecanismelor de control intern,

-      planificare depunere rambursari si cereri de plata,

-      elaborarea mecanismelor de monitorizare a fluxurilor financiare,

-      organizare audit si contabilitate.

De asemenea s-a intocmit un plan de achizitii in baza caruia s-au derulat procedurile pentru achizitia de bunuri si servicii.

 

Rezultate: set de proceduri scrise, organigrama si documentele contractare, plan operational cu planificarea detaliata a activitatilor si rambursarilor, procedura de raportare, planificare cereri de rambursare si cereri de plata, plan de achizitii

 

Anctivitate 2 - Evaluare si monitorizare

S-a monitorizat modul de desfasurare a activitatilor, indeosebi a organizarii stagiilor de practica si a satisfactiei grupului tinta cu privire la calitatea acestuia si pe de alta parte de evaluare a progresului general al proiectului in raport de indicatorii si rezultatele asumate.

Rezultate: Metodologie de monitorizare cu rapoarte de monitorizare, rapoarte de evaluare a progresului proiectului in atingerea scopurilor si indicatorilor

 

Anctivitate 3 - Informare si publicitate

A vizat activitati pentru popularizarea finantarii acordate de CE prin POSDRU si a beneficiilor aduse de finantarea POSDRU pentru grupul tinta incluzand organizarea conferintelor, comunicate de presa dar si informari online periodice referitoare la derularea activitatilor, pagini web dedicate pe web-site-urile partenerilor si actualizate periodic cu informatii relevante privind derularea activitatilor, piata muncii, elemente de interes privind practica si legislatia muncii

Rezultate: Conferinte de deschidere si inchidere, materiale de informare si publicitate a proiectului

 

Activitatea 4 – Informare si consiliere profesionala si orientare profesionala

S-au acordat servicii de informare, consiliere si orientare profesionala pentru studentii inscrisi la Universitatea Petru Maior. Consilierea s-a realizat atat prin metoda clasica, directa cat si prin utilizarea unui sistet informatics.

S-au organizat evenimente conexe legate de activitatea de consiliere si orientare in cariera:

-        2 workshopuri destinate studentilor in vederea identificarii modalitatilor de adaptare la un nou loc de munca

-        O masa rotunda avand ca scop identificarea si analiza problemelor identificate pe durata derularii stagiilor de practica. 

-        2 workshopuri

Rezultate: 200 de studenti au beneficiat de servicii de informare, consiliere si orientare profesionala;

 

Activitatea 5 – Operationalizare, implementare, monitorizare si evaluare a stagiilor de practica in mediul virtual

Activitatea reprezinta o componenta inovativa a sistemului de practica multidirectonal prin care s-a urmarit simularea, utilizand un mediu virtual, modului de functionarea si organizarea de procese si activitati din intreprinderi, permitand astfel punerea in contact a participantilor la practica cu un numar mare de evenimente si situatii care pot aparea in activitatea unei firme si implicit in activitatea lor profesionala ulterioara.

Rezultate: 1 sistem practica in mediul virtual operational cu 100 de studenti participanti la practica in mediul virtual;

 

Activitatea 6 – Organizare si derulare stagii de practica

Activitatea a urmarit derularea stagiilor de practica in conformitate cu planul de invatamant din cadrul Universitatii Petru Maior, in cadrul companiilor partenere in proiect precum si la alti potentiali angajatori din regiunea de implementare a proiectului.  

Rezultate: 160 de studenti participanti la stagiile de practica desfasurate in cadrul celor 3 organizatii implicate in derularea proiectului

 

Activitatea 7 – Crearea parteneriatului pentru organizarea si desfasurarea stagiilor de practica si integrare pe piata muncii

Activitatea a vizat crearea cadrului formal pentru derularea activitatii de practica a studentilor si extinderea acestuia la nivel local prin incheierea de parteneriate intre Universitatea Petru Maior si companiile din mediul local. Extinderera si multiplicarea parteneriatului s-a realizat prin derularea unei campanii de promovare in vederea stragerii unui numar cat mai mare de angajatori privati si publici din mediul local pentru efectuarea practicii studentilor.  In cadrul acestei activitati s-a  dezvoltat si Clubul de practica, infiintat  initial in cadrul Materom, ca departament fara personalitate juridica, urmand ca dupa finalizarea proiectului sa se analizeze posibilitatea de a fi transformat in structura cu personaliate juridica. Membrii parteneriatului provin din 2 zone: una formata din asociatii de studenti sau studenti, care urmaresc dezvoltarea permaneneta de competente pe perioada studiilor, pentru a beneficia de un avantaj competitiv la angajare, si a doua alcatuita din companiile care semneaza conventii de practica cu Universitatea Petru Maior acceptand stagii de practica pentru studenti la ei.

Rezultate: 10 parteneriate pentru practica incheiate cu companii din tara care si-au manifestat dorinta de a primi studenti pentru stagii de parctica.

 

Activitatea 8 – Schimb de experienta si diseminare de bune practici

S-au organizat 2 vizite de studiu pentru participantii la practica si personalul indrumator la companii si organizatii de interes din tara, potentiali angajatori mari.

Rezultate: 2 vizite de studiu organizate in cadrul carora, 40 de sudenti participanti au avut ocazia sa cunoasca si alte medii de lucru ale altor posibili angajatori.