Informare, consiliere si orientare profesionala


In vederea derularii activitatii de informare, consiliere si orientare, a fost identificat grupul tinta al proiectului (studentii inscrisi in invatamantul universitar national) fiind totodata elaborate ghidul si planul de cariera. La nivelul Partenerului 2 au fost planificate cele 2 workshopuri, fiind realizata o cercetare de piata si propusa o lista de invitati pentru aceste evenimente.

Activitatea de consiliere a inceput in luna septembrie, numarul de participanti la aceasta activitate fiind de 114 persoane. Consilierea a fost realizata de catre expertii de informare si consiliere cat si utilizand sistemul online de consiliere.

Expertii de consiliere si informare au organizat si derulat sesiuni de consiliere individuala si de grup.
In cadrul activitatilor de consiliere individuala au fost completate chestionare privind dezvoltarea capitalului uman si a fost efectuata evaluarea profilului studentului – Fisa personala prin scriere creativa, raport personal de activitate, pregatire pentru consiliere online, modalitatea de lucru cu studentii fiind fata in fata.
In cadrul consilierii de grup, tema principala a fost elaborarea unei mape de angajare, elaborarea unui C.V si a unei scrisori de intentie, analiza factorilor implicati in parcurgerea unui interviu de angajare, identificarea principalelor surse de informare despre posibilitatile de angajare existente pe piata muncii. Metodele utilizate au fost dezbaterea, studiul de caz, jocul de rol, metode creative, iar modalitatea de lucru a fost frontal, individual, in grup.