Conferința de închidere a proiectului

S&T Romania a organizat în data de 03 decembrie 2015, începând cu ora 15:00, la Plaza Hotel din Tîrgu Mureş, conferinţa de finalizare a proiectului “Sistem inovativ integrat avansat pentru practică studenţilor”.

În cadrul evenimentului s-a analizat îndeplinirea obiectivului principal ce a vizat dezvoltarea durabilă a cooperării între instituțiile de învățământ superior și mediul de afaceri din regiunea Centru. Proiectul a urmărit facilitarea formării profesionale a studenților din învățământul universitar și a tranziției de la statutul de student la cel de angajat, asigurând în acest mod efecte pozitive și directe pe termen lung. O altă țintă a fost creșterea ocupabilității absolvenților prin consiliere, orientare profesională, pregătire practică, urmărindu-se integrarea a trei componente principale: programele de studii, aptitudinile inițiale ale studentului și cerințele pieței muncii.

La conferinţă au participat studenţi din cadrul Universităţii ”Petru Maior”, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai autorităţilor locale din judeţul Mureş, ai partenerilor proiectului care au luat cuvântul și și-au exprimat bucuria finalizării cu succes a proiectului.
Au fost premiați studenții care au avut un efort susținut in proiect și au finalizat cu rezultate meritorii.