BID Specialist

Responsabilităti:

·       Identificarea si semnalarea procedurilor de achizitie cu specific IT;

·       Studiul documentatiilor de atribuire si pregatirea documentelor de eligibilitate si calificare;

·       Formularea solicitarilor de clarificari si transmiterea acestora catre Autoritatea Contractanta;

·       Pregatirea si transmiterea in termen, a raspunsurilor la intrebarile de clarificare primite de la Autoritatea Contractanta, dupa depunerea ofertelor;

·       Identificarea si gestiunea resurselor necesare pregatirii documentelor de eligibilitate si calificare (ex: CV-uri, certificate, documente suport pentru expertii cheie si proiectele de experienta similara);

·       Colaborarea cu echipa tehnica si operationala in scopul pregatirii ofertelor in conformitate cu cerintele prevazute in documentatia de atribuire;

·       Formularea contestatiilor anterioare si/sau ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor;

·       Suport acordat asociatilor, subcontractorilor si tertilor sustinatori in pregatirea documentelor de eligibilitate si calificare;

·       Depunerea ofertelor, atat fizic cat si electronic si participarea la sedinta de deschidere a ofertelor;

·       Predarea catre echipa de Management de Proiect a ofertelor castigate;

·       Urmarirea permanenta a modificarilor legislative din domeniul achizitiilor, atat la nivel national cat si european;

·       Intocmirea documentatiei pentru una sau mai multe oferte de licitatii, incadrandu-se in timp si buget, cu scopul realizarii obiectivului de business.

Cerinte:

          Minim 3 ani experinta, de preferat in domeniul IT

    Studii superioare finalizate

          Limba Engleza nivel avansat

 Application:

If you know somebody suitable for this position or if you want to apply, please send a detailed CV by e-mail: E-mail