Managementul Serviciilor de Business

Business Service Management reprezintă o strategie, abordare și metodologie pentru alinierea elementelor IT la obiectivele afacerilor și, de asemenea, pentru a simplifica mediul IT al afacerilor prin furnizarea unor solutii de management al service-ului şi automatizare a proceselor. Business Service Management aduce perspectiva de afaceri și contextul în mediul IT. Cu soluțiile BSM, IT-ul poate înțelege cum investițiile în infrastructură și tehnologie sprijină afacerile şi cum acestea beneficiează de infrastructura IT şi tehnologia respectivă.
S&T are o abordare mai focusata, separând componente separate care stau la baza BSM:

  • management la nivel de service
  • gestionarea incidentelor și problemelor
  • gestionarea infrastructurii și punerii în aplicare
  • impactul service-ului și managementul evenimentului
  • gestionarea activelor și descoperire
  • managementul schimbării și configurării
  • managementul lansărilor
  • gestionarea capacității și asigurarea accesului
  • gestionarea identității