Responsabilitate socială

Convingerea S&T este că o companie de succes trebuie să combine prezenţa activă din domeniul tehnic şi profesional cu activităţile sociale şi culturale. Din aceste considerente, compania noastră este implicată în susţinerea de diverse activităţi în domenii precum ştiinţă, cultură, educaţie şi sănătate publică.
Suntem, de asemenea, conştienţi de importanţa pe care o are protejarea mediului înconjurător. În consecinţă, acţionăm ca un membru responsabil al societăţii aplicând şi respectând reglementările româneşti şi europene pentru acest domeniu.

În acelaşi timp, avem permanent în atenţie responsabilităţile referitoare la sănătatea şi siguranţa utilizatorilor soluţiilor şi serviciilor oferite, precum şi impactul pe care activităţile noastre îl au asupra mediului, influenţa pe care o au în prezent sau care ar putea să o aibă în viitor.