Rețele și Securitate

Experiența și dimensiunile portofoliului S&T ne permit o înțelegere largă a pieței și a necesităților clienților, consultarea clienților și furnizarea de soluții competitive pentru cerințele lor. Astfel, oferim o gamă completă de servicii de rețelistică și securitate, incluzând:
  • Planificarea rețelelor și a securității
  • Consiliere cu privire la soluțiile posibile pentru probleme generale și specifice
  • Implementarea de soluții hardware și software
  • Integrarea și dezvoltarea individualizată a interfețelor
  • Evaluări ale siguranței și pregătirea și analiza conformității cu standardele
  • Suport tehnic și de afaceri, inclusiv servicii de tip 24x7.

S&T Romania își desfășoară activitatea la sediul său din București, unde găzduiește atât echipele de implementare, cât și pe cele de suport. Un sistem operațional de ticketing aisgură reacție rapidă și comunicare eficientă cu clienții prin intermediul telefonului, prin interfață web și e-mail. Acoperirea națională este asigurată de rețeaua de angajați proprii și parteneri.
Companiile multinaționale pot beneficia de servicii la nivelul întregului grup S&T, centralizându-le expertiza în rețele și securitate și oferind un punct unic de contact pentru aspecte tehnice și de suport.
Succesul dvs. rezultă din îmbinarea soluțiilor selectate și a expertizei consultanților. Suntem conștienți de acest lucru!