25.03.2013 | Austria

S&T AG: dupa un trimestru record, venituri anuale de 340 milioane de euro


- Venit consolidat de 9.4 milioane de euro (2011: 8.2 milioane de euro)
- Fluxul de numerar operaţional a crescut la 10.6 milioane de euro (2011: 0.5 milioane de euro)
- Nivelul de îndatorare net redus la 14.9 milioane de euro (2011: Euro 23.6 milioane de euro)
- Planul pentru 2013 include o creştere de peste 25% în profitabilitate de până la 12 milioane de euro


S&T AG (www.snt.at), fostă Quanmax AG, a înregistrat în exercițiul financiar 2012 venituri record de 339.5 milioane de euro (2011: 153.2 milioane de euro). Aceste rezultate au depășit obiectivele stabilite pentru veniturile de la începutul anului 2012. O mare parte din această realizare a fost jucată de vânzările puternice înregistrate în trimestrul al patrulea din 2012 (107 milioane de euro), în care marca de 100 milioane de euro a fost depășită în mod semnificativ pentru prima dată într-un singur trimestru.

Strategia de creștere a valorii adăugate de proprietate prin intensificarea activității de oferire de produse de proprietate a fost urmărită intenționat în 2012. Acest lucru a permis, în 2012, o creștere a marjei brute de la 29,5% la 34,3%. Această tendință este datorată în special creșterilor suplimentare în cotă care decurge din marja ridicată a segmentului "Appliances".

Profiturile şi-au continuat, de asemenea, creșterea. Venitul consolidat a crescut de la 8.2 milioane de euro în 2011 la 9.4 milioane de euro în 2012. EBITA a ajuns la 13.9 milioane de euro (2011: 11.0 milioane de euro). Pentru acționarii S & T AG, aceste rezultate obținute în anul fuziunii cu fosta S&T System Integration & Technology Distribution AG au dus la câștiguri pe acțiune de 27 de cenți (2011: 29 de cenți). Costurile de restructurare suportate în 2012 au fost compensate de veniturile corespunzătoare din restructurare. Rezultatele obținute din deconsolidare, rezultate din diferenţele de curs valutar pentru 2.2 milioane de Euro nu au fost, contrar rapoartelor trimestriale emise în 2012, raportate în contul de profit, ci mai degrabă într-un mod care nu a avut impact asupra veniturilor din capitaluri proprii.

Situația lichidității s-a dezvoltat extrem de pozitiv, comparativ cu anul financiar anterior. Fluxul de numerar operaţional de 10.6 milioane de euro (2011: 0,5 milioane de euro) a permis ca gradul de îndatorare netă să fie redus de la 23.6 milioane de euro la 14.9 milioane de euro. Fondurile lichide au rămas neschimbate la 29.9 milioane de euro. Capitalurile proprii consolidate au ajuns la 64.0 milioane de euro (2011: 54.6 milioane de euro), din care 61.8 milioane de euro (2011: 49.2 milioane de euro) acumulate de către acționarii S & T AG.

Planurile managementului prevăd venituri de 350 milioane de euro pentru anul financiar curent - 2013, în care venitul consolidat va crește în mod semnificativ la o valoare de 12 milioane de euro. Dezvoltarea afacerii în primul trimestru al anului 2013 și portofoliul de proiecte care s-a ridicat la 267 milioane de euro în decembrie 2012 (30 iunie 2012: 188 milioane de euro) au confirmat aceste așteptări.

Despre S&T AG:

S&T AG (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SUNT), fostă Quanmax AG, este listată pe piața Prim Standard a Bursei din Frankfurt. Compania are 1.600 de angajați și are birouri în 19 țări din Europa Centrală și de Est. Acest lucru face ca S&T să fie unul dintre cei trei cei mai mari furnizori de sisteme IT din regiune. Activele S&T includ mărimea portofoliului său de produse și tehnologii proprietare. Acest portofoliu este oferit în Europa Centrală și de Est.