06.08.2008 | Romania

S&T realizează un proiect major în Romania

SMISU îmbunătăţeşte colaborarea organizaţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă

S&T anunţă lansarea oficială în România a proiectului SMISU – Sistemul de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă. Finanţat de Banca Mondială, proiectul în valoare de aproximativ 7,5 milioane € va fi implementat în termen de 12 luni de către un consorţiu format din companiile S&T România şi APD Communications Ltd. (Marea Britanie) cu sprijinul companiilor britanice EUS Associates Ltd şi Ultra Electronics APL. Unităţii de Management al Proiectului din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative îi va reveni responsabilitatea de a coordona derularea contractului în calitate de reprezentant al beneficiarilor acestui sistem.

SMISU reprezintă un proiect IT de referinţă pentru sectorul public din România cu efecte imediate asupra creşterii calităţii şi eficienţei serviciilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă la toate nivelurile, de la cel judeţean până la nivel naţional, precum şi asupra sporirii capacităţii Guvernului de a lua rapid cele mai oportune decizii şi de a acţiona în cazul situaţiilor de urgenţă

„SMISU este sistemul informatic integrat al Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, ce conectează toate centrele operaţionale pentru situaţii de urgenţă, precum şi alte organizaţii interesate în vederea partajării de informaţii relevante şi suport în luarea deciziilor atât în activitatea de zi cu zi, cât şi în situaţii de urgenţă care implică gestionarea acestora de către comitetele pentru situaţii de urgenţă. Acest sistem va fi utilizat în toate etapele managementului situaţiilor de urgenţă: prevenire, planificare, răspuns şi restabilirea stării de normalitate,” a subliniat Victor Paul Dobre, secretar de stat în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Proiectul are ca scop îmbunătăţirea schimbului de informaţii între instituţiile implicate în managementul situaţiilor de urgenţă şi facilitarea adoptării rapide a celor mai bune decizii pentru situaţiile respective. SMISU este un sistem integrat destinat să asigure suportul informaţional necesar factorilor decizionali prin colectarea şi distribuirea informaţiilor despre urgenţe de la şi între instituţiile implicate în gestionarea acestor situaţii, evaluarea situaţiilor de urgenţă şi a efectelor acestora, coordonării intervenţiei, monitorizării situaţiilor, precum şi pentru elaborarea, stocarea punerii în aplicare, coordonarea planurilor şi a procedurilor standard operaţionale prevăzute pentru fiecare tip de situaţie în parte.

Implementarea SMISU se va executa conform prevederilor specifice proiectelor finanţate prin împrumuturi de la Banca Mondială, iar acceptanţa operaţională finală este prevăzută a fi realizată la începutul lunii iunie 2009. Între fazele incluse în acest proiect este prevăzută şi implementarea sistemului în locaţii pilot până la sfârşitul acestui an, în două Centre Operaţionale pentru Situaţii de Urgenţă la nivel naţional, la Bucureşti şi Ciolpani, şi în Centrele Operaţionale Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, din Arad, Bihor, Botoşani, Prahova, precum şi în cel al Municipiului Bucureşti.

Datorită importanţei pe care o are, partea de design, implementare, training şi suport a aplicaţiei SMISU va fi asigurată în comun de către divizia de dezvoltare de software a S&T şi partenerii englezi, fiind bazată pe cele mai noi tehnologii software. Modulele de interfaţă, robuste şi ergonomice, sunt dezvoltate împreună cu organizaţiile implicate şi vor garanta accesul la informaţia necesară în situaţiile de urgenţă.

„Atât prin complexitatea sa, cât şi prin acoperirea naţională, proiectul SMISU implică eforturile susţinute ale echipei S&T, matură şi experimentată. Suntem conştienţi de responsabilitatea care ne revine în calitate de prim contractor al acestui proiect, ce se înscrie într-o listă de proiecte de anvergură în care compania noastră a fost implicată pe parcursul celor 14 ani de activitate în România. SMISU reprezintă un exerciţiu de armonizare a tuturor cerinţelor specifice fiecărei organizaţii implicate, iar succesul său se bazează pe efortul comun al echipelor mixte de lucru,” a declarat Christian Rosner, CEO al S&T AG.

„Partenerii britanici implicaţi în acest proiect – APD Communications Ltd, EUS Associates Ltd şi Ultra Electronics APL – sunt extrem de onoraţi de selectarea lor în vederea sprijinirii acestui proiect de referinţă din România. Suntem încrezători în performanţele tehnologiei noastre, care stă la baza unei mari părţi a sistemului britanic pentru managementul situaţiilor de urgenţă, şi suntem bucuroşi să împărtăşim această expertiză şi experienţă partenerilor şi clienţilor noştri din România, ca parte importantă a SMISU. Acest proiect dovedeşte încă o dată strânsele relaţii bilaterale dintre Marea Britanie şi România în acest domeniu de importanţă critică,” a declarat Philip Shaw, Director al EUS Associates Limited din partea partenerilor britanici.