Clienți și industrii adresate

Clienţii S&T beneficiază de suport extins în domeniile strategiilor IT, proceselor şi sistemelor IT. Suportul include servicii de consultanţă, dezvoltare şi implementare, precum şi implementarea şi operarea de soluţii IT particularizate şi procese adaptate cerinţelor clienţilor. Soluţiile şi serviciile S&T adaugă valoare şi asigură clienţilor recuperarea rapidă a investiţiei.
Industrii adresate de S&T România

Telecomunicaţii

Companiile de telecomunicaţii îşi schimbă orientarea în mod radical în ceea ce priveşte componenta IT. Cu toate că reducerea costurilor a fost principala preocupare pentru o bună perioadă de timp, în acest moment a devenit prioritară susţinerea eforturilor de creştere, folosind componenta IT pentru a spori concentrarea pe clienţi, îmbunătăţirea productivităţii şi a eficienţei, precum şi pentru a garanta flexibilitatea şi viteza prin introducerea tehnologiilor inovative.

Furnizori de servicii financiare

Cererea de servicii IT din partea băncilor şi a companiilor de asigurări îşi continuă tendinţa. Soluţiile şi sistemele IT trebuie să se conformeze normelor legislative şi în special cerinţelor pentru securitate şi flexibilitate. Prin preluarea IMG The Information Management Group, S&T şi-a sporit expertiza şi capacitatea de a răspunde solicitărilor din acest sector. Pe lângă serviciile oferite de S&T, pot fi oferite acum soluţii de tipul Customer Management, Process & IT Management, Business Networking & Sourcing, Community Management şi Operation Services.

Producţie Industrială

Cu experienţă vastă în acest sector, S&T oferă soluţii IT croite pe necesităţile companiilor din sectorul productiv, care sunt supuse unor presiuni deosebite din partea mediului competiţional şi a costurilor. Combinând experienţa în implementarea tehnologiilor IT cu cunoaşterea particularităţilor sectorului, S&T poate garanta companiilor operarea eficientă a infrastructurii IT, precum şi optimizarea resurselor asociate. În completare, IMG The Information Management Group furnizează soluţii de business, bazate pe IT, care constituie răspunsuri eficiente pentru provocările de afaceri şi, în acelaşi timp, dă posibilitatea exploatării la maximum a oportunităţilor identificate în piaţă.

Furnizori de energie

Sectorul energetic se află într-un proces de schimbare radicală. Liberalizarea, combinată cu presiunile generate de competiţia internaţională, determină companiile să îşi îndrepte atenţia către soluţii IT noi şi eficiente, capabile să răspundă nevoilor lor viitoare. În viitor, aceste companii vor fi nevoite să opereze mai eficient, în condiţii de costuri reduse, trebuind să se alinieze, în acelaşi timp, la cadrul legislativ şi la nivelul de aşteptare al clienţilor lor, în ceea ce priveşte preţul şi calitatea serviciilor prestate. În acest scenariu, componenta IT devine un factor strategic de succes, deoarece singura cale de a răspunde la provocările competiţiei este de a automatiza operaţiile. S&T are o experienţă îndelungată în sectorul energetic şi al utilităţilor.

Retail

Soluţiile ERP şi sistemele de management al mărfurilor, împreună cu soluţiile de business intelligence care contribuie la eficientizarea preţurilor şi a gamelor de produse, joacă un rol important în sectorul de retail. Investiţiile în IT sunt văzute ca generatoare de avantaj competitiv şi ca modalităţi de îmbunătăţire a cooperării cu partenerii şi clienţii, cu efect asupra creşterii productivităţii. S&T poate oferi o gamă largă de soluţii şi servicii pentru sectorul de retail.

Administraţie Publică

Organizaţiile din administraţia publică se află în faţa unui număr foarte mare de provocări. Optimizarea proceselor de afaceri reprezintă cheia evoluţiei serviciilor de administraţie şi formează baza tuturor activităţilor de e-guvernare. Scopul este de a spori eficienţa şi de a îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite pentru cetăţeni. Directivele UE, condiţiile asigurate de cadrul politic şi cel statutar, precum şi restricţiile impuse de buget generează presiune asupra autorităţilor publice. S&T colaborează cu toate categoriile de organizaţii din administraţia publică, oferindu-le întreg portofoliul de soluţii şi servicii.