Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!” şi este implementat de S&T Romania în parteneriat cu Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş şi SC Materom SA.

Obiectiv general al proiectului

Dezvoltarea durabilă a cooperării între instituţiile de învăţământ superior şi mediul de afaceri din regiunea Centru, prin:

 • facilitarea formării profesionale a studenţilor din învăţământul universitar şi a tranziţiei de la statutul de student la cel de angajat
 • integrarea a trei componente principale: programele de studii, aptitudinile iniţiale ale studentului şi cerinţele pieţei muncii

Obiective specifice

 • Creşterea adaptabilităţii a 160 studenţi la cerinţele primului lor loc de muncă relevant prin stagii de practică abordată multidirectional şi inovativ (stagii de practică clasică, practică în sistemul virtual de întreprindere, parteneriatul pentru practică, schimburi de experienţă).
 • Furnizarea de activităţi de informare, consiliere, orientare profesională prin integrarea programelor de studii, a aptitudinilor iniţiale ale studentului şi a cerinţelor pieţei muncii pentru 200 studenţi din grupul ţintă.
 • Creşterea ocupabilitatii absolvenţi de învăţământ superior pe piaţă muncii prin dezvoltarea clubului de practică şi încheierea de parteneriate cu companii din sectoarele Inginerie, Ştiinţe şi Litere, ştiinţe economice, juridice şi administrative în activităţi concrete de producţie, dezvoltare-inovare şi teme orizontale de de management, marketing, asigurarea calităţii, securitatea informaţiei, utilizarea tehnologiei în managementul şi gestiunea activităţilor.

Grup ţintă

Proiectul se adresează unui număr de 200 de studenţi din cadrul Universităţii Petru Maior din Târgu Mureş care vor beneficia de:

 • Servicii de consiliere şi orientare în carieră;
 • Stagii de practică în sistemul virtual de întreprindere;

Rezultate estimate:

 •  200 de studenţi pentru care se asigura informare şi consiliere profesională sau orientare profesională;
 • 1 sistem practică în mediul virtual, operational;
 • 100 de studenţi participanţi la stagii de practică în mediul virtual;
 • 10 parteneriate încheiate între universitate şi angajatori publici sau privaţi pentru efectuarea practicii studenţilor;

Implementarea acestui proiect va avea efecte pozitive pe termen lung:

 • atât la nivelul studenţilor participanţi la activităţi prin creşterea posibilităţii directe a acestora de inserţie pe piaţă muncii odată cu efectuarea stagiilor de practică clasică în angajatori din sectoare de interes pentru profilele de studiu ale studenţilor şi extinsă prin sistemul virtual implementat prin proiect;
 • dar şi la nivelul regiunii, prin scăderea costurilor companiilor datorită perioadelor mai mici de instruire necesare pentru proaspeţii angajaţi care au deja competenţele de baza necesare la locul de muncă şi prin creşterea competitivităţii acestora odată cu inserţia pe piaţă muncii, imediat după terminarea studiilor, de persoane cu studii superioare şi competenţe practice de lucru, care le permit să devină productivi pentru angajatori în timp foarte scurt.