03.12.2015 | Romania

Dezvoltare durabilă în mediul universitar

Comunicat de presa


Tîrgu Mureş,  03 decembrie 2015


S&T Romania a organizat în data de 03 decembrie 2015, începând cu ora 15:00, la Plaza Hotel din Tîrgu Mureş, conferinţa de finalizare a proiectului “Sistem Inovativ Integrat Avansat pentru Practică Studenţilor”. 

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!” şi fiind implementat de S&T Romania în parteneriat cu Universitatea ”Petru Maior” din Tîrgu Mureş şi SC Materom S.A.

”Suntem preocupați de creșterea ocupabilității absolvenților noștri pe piata muncii. În cadrul proiectului am acționat pentru cresterea adaptabilitatii a 160 studenti la cerintele primului lor loc de muncă relevant prin stagii de practică abordate multidirecțional și inovativ (practică clasică, practică în sistemul virtual de întreprindere, parteneriatul pentru practică, schimburi de experiență) și furnizarea de activități de informare, consiliere, orientare profesională (prin integrarea programelor de studii, a aptitudinilor inițiale ale studentului și a cerințelor pieței muncii) pentru 200 studenți.

Am dezvoltat 10 parteneriate cu companii și un Club pentru activități practice și integrarea pe piața muncii în organizații preocupate de dezvoltare durabilă. Împreună cu partenerii noștri din proiect am constatat îmbunatățirea capacității studenților participanți de a se integra, după finalizarea studiilor, într-un loc de muncă potrivit competențelor solicitate de angajatori.” a declarat Prof. univ. dr. Călin ENĂCHESCU - Rector al Universității ”Petru Maior” din Tîrgu Mureș.

În cadrul evenimentului s-a analizat îndeplinirea obiectivului principal ce a vizat dezvoltarea durabilă a cooperării între instituțiile de învățământ superior și mediul de afaceri din regiunea Centru. Proiectul a urmărit facilitarea formării profesionale a studenților din învățământul universitar și a tranziției de la statutul de student la cel de angajat, asigurând în acest mod efecte pozitive și directe pe termen lung. O altă țintă a fost creșterea ocupabilității absolvenților prin consiliere, orientare profesională, pregătire practică, urmărindu-se integrarea a trei componente principale: programele de studii, aptitudinile inițiale ale studentului și cerințele pieței muncii.

“Proiectul deschide noi oportunităţi de studiu şi lucru pentru studenţii de azi şi crează cadrul pentru o bună conectare la mediul de afaceri în care aceştia vor ajunge ulterior. Componenta principală pe care S&T a implementat-o este un sistem virtual de practică prin care aducem mediul real de afaceri în cel universitar, de studiu, contribuind astfel la creşterea calităţii educaţiei şi la oferirea unor resurse umane bine pregătite ca viitori angajaţi.

Ne manifestăm speranța ca “Sistemul Inovativ Integrat Avansat pentru Practica Studenților” să reprezinte un model reușit pentru cât mai multe inițiative menite să asigure dezvoltarea învățământului românesc și integrarea cât mai facilă a absolveniților pe piața muncii.” a declarant   Dl. Mircea NEAGU – Director General, S&T Romania.

La conferinţă au participat studenţi din cadrul Universităţii ”Petru Maior”, reprezentanţi ai partenerilor proiectului, ai mediului de afaceri şi ai autorităţilor locale din judeţul Mureş. 


“Proiectul demareaza un parteneriat între familie, școală și mediul de afaceri, în care noi, compania Materom, ne-am angajat cu multă bucurie și devotament și în cadrul proiectului pilot am reușit să efectuăm un stagiu de practică pentru 160 de studenți, care au trecut prin departamentele noastre principale, însușindu-și tehnici de vânzări, aprovizionare, logistică, marketing, contabilitate și resurse umane. Totodata am organizat două vizite de studiu la alte companii din județ și din afara județului aducandu-i pe studenți mai aproape de mediul economic, pentru a face legătura între teorie și practică și pentru a cunoaste  nevoile companiilor care îi așteaptă să se angajeze.

S-au încheiat convenții pentru practica studenților cu companiile bine tehnologizate din regiune, împreună cu care vom continua un proces de integrare a studenților în mediul de business asigurând  creșterea nivelului de angajabilitate și retenția forței de muncă calificată in  zonă, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a  României.” a declarat Dna. Rodica BACIU, Director General Adjunct - Materom. 


Pentru că proiectul s-a defășurat într-un mediu academic, s-a ales o soluție informatică de bune practici SAP (SAP Best Practices),  pe tehnologie S/4 HANA - ultima inovație a SAP în materie de produse ERP. S-au implementat modulele: contabilitate financiară (FI), contabilitate managerială (CO), gestiune de materiale (MM), planificarea producției (PP), vânzare și distribuie (SD) precum si resurse umane (HR).


“Sistem Inovativ Integrat Avansat pentru Practica Studenților” a creat cadrul pentru asigurarea creşterii adaptabilităţii studenţilor la cerinţele pieţei forţei de muncă prin activităţi de informare, consiliere, orientare profesională, prin stagii de practică şi prin activităţi concrete de producţie, dezvoltare-inovare şi teme de management, marketing, asigurarea calităţii, securitatea informaţiei, utilizarea tehnologiei în managementul şi gestiunea activităţilor. 

 

Pentru informaţii suplimentare - persoană de contact Anca Topoloiu – Expert Comunicare - S&T România, email: anca.topoloiu@snt.ro.