Codul Etic al Grupului S&T

PREAMBUL

Reputația companiei noastre și încrederea clienților, investitorilor, angajaților noștri, precum și a publicului depind de și iau naștere din comportamentul de zi cu zi al fiecărei persoane care lucrează pentru S&T AG și sucursalele sale (Grupul S&T). Toți ne dorim ce e mai bun pentru noi și pentru Grupul S&T. Acest Cod Etic stabilește modul în care angajații Grupului S&T trebuie să se comporte vizavi de societate, colegi, clienți, furnizori și public. Codul Etic se aplică tuturor angajaților, inclusiv membrilor Consiliului Executiv și directorilor generali ai Grupului S&T („Angajații”). Acest Cod este un rezumat al liniilor directoare cu caracter obligatoriu. Directiva noastră de conformitate din Martie 2018 („Directiva de conformitate”) se aplică în raport cu cadrul de conformitate al piețelor de capital ale Grupului S&T.

 

Acest Cod Etic servește în primul rând ca document de politică internă. De asemenea, oferă partenerilor noștri de afaceri informații cu privire la conduita noastră, precum și cu privire la așteptările noastre de la ei. În urma unei rezoluții corespunzătoare a conducerii Grupului S&T, acest Cod Etic înlocuiește liniile directoare existente cu privire la aceleași aspecte.

 

CONFORMITATEA CU LEGEA

Orice angajat al Grupului S&T trebuie să respecte legea și reglementările sistemului juridic în cadrul căruia ne desfășurăm activitatea, precum și politicile aplicabile la nivelul Grupului S&T. Fiecare angajat are obligația de a respecta atât legislația națională, cât și pe cea internațională și de a acționa în conformitate cu acestea. De asemenea, solicităm angajaților noștri să respecte legile ca parte din conduita lor personală, să își îndeplinească obligațiile și să se abțină de la activități care ar putea prejudicia reputația Grupului S&T.

 

AUTORIZAȚII GUVERNAMENTALE ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

S&T concurează la nivel mondial pentru contracte atribuite de entități din sectorul public și de întreprinderi de stat. Este esențial pentru Grupul S&T să respectăm toate legile și reglementările aplicabile cu privire la achizițiile publice, inclusiv regulamentele care interzic încercările de a influența în mod necorespunzător oficialii guvernamentali. O serie de standarde anti-corupție au fost promulgate la nivel internațional și implementate la nivel național. Aceste legi și reglementări interzic actele de mituire și corupere, indiferent de forma lor. Acestea includ Legea britanică privind mituirea și Legea practicilor străine de corupție din SUA. Acestea sunt strict aplicate și au un domeniu de aplicare la nivel mondial.

 

Corupția pune în pericol operațiunile companiei, precum și reputația personalului acesteia. În cadrul S&T, concurăm corect pentru comenzi. Punctele noastre de vânzare sunt calitatea, prețurile și inovația produselor și serviciilor noastre. Nu concurăm prin oferirea de avantaje necorespunzătoare altora. În niciun caz nu este permisă efectuarea unei plăți pentru a obține un avantaj neloial într-o tranzacție de afaceri. Astfel de acțiuni expun persoanele fizice și compania noastră la riscul urmăririi penale. Corupția nu este o infracțiune minoră. Este o activitate ilegală. Angajații sunt obligați să se abțină de la orice formă de comportament corupt, fie el direct, fie indirect. Acest lucru se aplică în mod deosebit încercărilor de a influența factorii de decizie care lucrează pentru partenerii de afaceri sau în sectorul public prin oferirea, promiterea sau acordarea de avantaje inacceptabile; sau prin autorizarea, dirijarea, aprobarea sau iertarea unui astfel de comportament de către orice altă persoană. Termenul „oficial guvernamental” este definit pe larg. Acesta include oficialii și angajații oricărui guvern sau al oricărui alt organ, agenție publică sau entitate juridică, la orice nivel; se extinde și asupra oficialilor și angajaților din întreprinderile de stat și organizațiile publice internaționale. De asemenea, include și candidații pentru funcții politice, precum și partidele politice, oficialii și angajații acestora. În aceeași categorie sunt incluși funcționarii publici supuși unor prevederi deosebit de stricte de comportament. Această interdicție se referă la acordarea de avantaje pentru comiterea unor acte ilegale, precum și pentru abținerea de la anumite acțiuni de către funcționarii publici. Tot aici este inclusă și efectuarea plăților destinate facilitării sau asigurării unor acte oficiale de către funcționarii publici. Această interdicție se aplică, de asemenea, oferirii de avantaje necuvenite atunci când se desfășoară tranzacții comerciale cu părți private. Promisiunile, ofertele, invitațiile și cadourile nu trebuie făcute în cazurile în care acestea ar putea fi considerate o încercare de a influența în mod necorespunzător un funcționar public sau un partener de afaceri.

 

Angajaților Grupului S&T li se interzice, de asemenea, și solicitarea sau acceptarea unor astfel de avantaje atunci când desfășoară afaceri cu terțe părți. Acest lucru include și primirea unor reduceri personale de la partenerii de afaceri sau de la concurenții Grupului S&T, acordate în mod privat și pentru angajatul Grupului S&T, atunci când aceste reduceri nu sunt disponibile pentru toată lumea sau pentru un grup mare de angajați S&T.

 

LEGEA CONCURENȚEI ȘI ANTITRUST

Legile concurenței și antitrust sunt pilonii eforturilor de păstrare a unei piețe libere și a unei concurențe loiale și deschise. Astfel de legi constituie protecția intereselor legitime ale clienților. Grupul S&T este obligat să respecte legea concurenței și antitrust la nivel național, atunci când desfășoară afaceri în țara respectivă.  Acest angajament asigură faptul că activitățile de afaceri ale Grupului respectă regulile concurenței loiale. Această respectare împiedică apariția unui prejudiciu în ceea ce privește finanțele sau reputația Grupului S&T. Trebuie remarcat faptul că pot fi impuse și amenzi în cazurile în care împiedicarea concurenței nu a fost intenționată în natură. Concurenții nu trebuie să fie constrânși să acționeze pe piețele lor. Clienții și furnizorii nu trebuie tratați în moduri abuzive și nici nu trebuie exploatați. Toate deciziile luate în aceste domenii trebuie să aibă un caracter obiectiv.

 

„Contractele ilegale între concurenți” sunt definite ca fiind acele contracte încheiate și în vigoare între companiile care desfășoară aceeași activitate, pe aceeași piață. Nu se acceptă și nu se oferă informații care să permită obținerea de concluzii privind comportamentul actual sau viitor al unui concurent pe piață. Anumite tipuri de comportamente pot duce la încălcări ale legilor concurenței loiale și antitrust. Pentru a le exclude, angajații nu au voie:

(i) să ofere concurenților informații despre prețurile, producția, capacitățile, vânzările, ofertele, profiturile, marjele de profit, costurile, metodele de distribuție sau orice alt fapt sau factor care determină sau influențează comportamentul competitiv al companiei și, în special, concepute pentru a provoca un anumit comportament din partea concurentului;

(ii) să încheie un contract cu un concurent care prevede renunțarea la concurență; să restricționeze relațiile cu furnizorii; să prezinte oferte false pentru licitație; sau să aloce clienți, piețe, teritorii sau programele de producție părților contractului;

(iii) să exercite influență asupra prețurilor de revânzare percepute de cumpărătorii noștri sau să încerce să le restricționeze exportul sau importul de bunuri furnizate de S&T. În plus, angajații nu au voie să obțină informații despre concurenți sau piețe prin spionaj industrial, luare de mită, furt sau interceptare electronică. De asemenea, li se interzice comunicarea cu bună știință a informațiilor eronate despre un concurent sau despre produsele sau serviciile sale.

 

„Contractele ilegale între furnizori și clienți” sunt definite ca fiind acele contracte încheiate între societățile care desfășoară activități la diferite nivele. Exemplu: cele care se află într-o relație furnizor/client. Un astfel de comportament anticoncurențial poate avea consecințe grave. Acestea includ acordarea de amenzi într-un procent de până la 10% din cifra de afaceri anuală S&T la nivel global; închisoare, excluderea  de la licitații pentru contracte de achiziții publice; prejudicierea gravă a reputației S&T.

 

RELAȚIILE DE AFACERI ȘI COMPORTAMENTUL FĂȚĂ DE TERȚE PĂRȚI

Grupul S&T se străduiește să-și desfășoare relațiile cu clienții, furnizorii și alți parteneri de afaceri într-un mod corespunzător unei astfel de relații. Grupul S&T tratează toți partenerii de afaceri într-un mod echitabil și respectuos și își bazează competiția pentru clienți pe calitatea și avantajele produselor și serviciilor sale. Grupul S&T se angajează să-și desfășoare activitatea într-un mod corect față de concurenți și să susțină concurența liberă și loială. Realizarea acestor obiective necesită respectarea de către fiecare angajat a principiilor liberei concurențe. S&T se așteaptă ca furnizorii săi să împărtășească valorile S&T și să respecte toate legile și reglementările aplicabile. De asemenea, S&T se așteaptă ca furnizorii săi să acționeze în conformitate cu principiile adoptate de S&T și codificate în acest document și să respecte toate prevederile legale și să promoveze respectarea de către furnizorii lor privați a Codului Etic S&T.

 

ÎNREGISTRĂRI FINANCIARE ȘI COMERCIALE

Toți angajații sunt obligați să asigure corectitudinea, veridicitatea și acuratețea înregistrărilor comerciale și financiare. Toate registrele și înregistrările vor descrie fiecare tranzacție și cheltuială într-un mod obiectiv și corect. Introducerea și păstrarea acestora se va face în mod prompt. Acestea vor fi mereu actualizate și în conformitate cu reglementările și standardele contabile aplicabile. Astfel de registre și înregistrări vor cuprinde toate datele, certificările și orice alte materiale scrise necesare pentru raportarea financiară și pentru divulgare, precum și orice materiale adunate, indiferent de motiv.

           

COMBATEREA SPĂLĂRII DE BANI

„Spălarea de bani” este procesul de a deghiza natura și sursa de bani provenite din urmărirea unor de activități criminale, cum ar fi terorismul, traficul de droguri sau mituirea – și apoi alimentarea cu astfel de „bani murdari” a fluxurilor financiare și de afaceri. O astfel de operație de spălare are loc pentru a oferi un aspect legal banilor și pentru a ascunde sursa sau identitatea proprietarului. S&T se angajează să desfășoare relații de afaceri cu clienți cu o bună reputație, adică acele părți care desfășoară activități legale de afaceri, ale căror fonduri provin numai din surse legale și ale căror operațiuni respectă prevederile împotriva spălării de bani și legile împotriva terorismului. Toți angajații S&T sunt obligați să respecte toate cerințele de evidență și contabilitate atunci când efectuează tranzacții pe bază de numerar și alte tipuri de tranzacții. Aceștia sunt, de asemenea, obligați să respecte prevederile contractelor.

 

RESPECTAREA CONTROALELOR PRIVIND EXPORTUL, IMPORTUL ȘI A CONTROALELOR COMERCIALE

Importul și exportul de produse și servicii sunt reglementate la nivel înalt. S&T respectă toate controalele aplicabile exportului, precum și legile și reglementările vamale din țările în care își desfășoară activitatea. Controalele la export se aplică în general la expedierea de mărfuri, servicii, hardware, software și tehnologii în anumite țări, inclusiv cele transmise prin e-mail. Astfel de legi se aplică exportului direct și indirect, precum și importului din țările în care au fost impuse sancțiuni. Aceste legi se aplică și în țările terțe părți unde există motive de posibilă amenințare la adresa securității naționale sau de implicare în activități criminale. Încălcarea acestor legi poate duce la pedepse și penalități majore, inclusiv amenzi și excluderi oficiale de la reglementările simplificate de import și export. Toți angajații a căror activitate implică tratarea importurilor și a exporturilor sunt obligați să respecte toate legile și prevederile aplicabile.

 

ANGAJAȚII NOȘTRI

Personalul S&T este format din persoane cu o diversitate de origini etnice, culturi, religii, vârste, niveluri de abilități (dizabilități), rase, identități sexuale, mentalități și genuri. Diversitatea personalului nostru constituie un motor al succeselor realizate de Grupul S&T. Toți angajații sunt tratați în mod egal. S&T nu tolerează discriminarea împotriva oricăror persoane care prezintă aceste caracteristici. În special, nu tolerează hărțuirea sexuală sau orice altă formă de agresiune față de persoane. Aceste principii se aplică atât la nivel intern, cât și la nivel extern. Acestea cuprind și relațiile cu partenerii. Politica Grupului S&T este de a angaja personalul care posedă cele mai înalte grade de motivație și capacități. Pentru a le menține și îmbunătăți, Grupul investește în dezvoltarea expertizei personalului.

 

CONDUCERE, RĂSPUNDERE ȘI SUPRAVEGHERE

Cultura S&T privind integritatea afacerii și conformitatea cu reglementările este determinată de către directorii generali. Fiecare dintre aceștia are obligația de a-și îndeplini sarcinile de organizare și supraveghere într-un mod exemplar. Adică, fiecare director trebuie să accentueze importanța unui comportament etic și a respectării acestuia, să le mențină sub formă de subiecte obișnuite ale relațiilor de zi cu zi și să le promoveze prin leadership personal și prin instruire. Trebuie remarcat faptul că îndeplinirea de către directori a acestor responsabilități nu îi scutește pe ceilalți angajați de această cerință.

 

PROPRIETATEA GRUPULUI S&T

Angajații sunt obligați să trateze cu cea mai mare atenție proprietatea și resursele S&T. Cu excepția cazului în care au fost obținute aprobări speciale, utilajele și echipamentele companiei vor fi utilizate doar în scopul desfășurării activității – și nu în scopuri personale.

 

GESTIONAREA INFORMAȚIILOR

S&T AG este tranzacționată la Bursa de Valori din Frankfurt. În calitate de companie tranzacționată, S&T AG este supusă unor cerințe stricte impuse jucătorilor pe piețele de capital. Eficiența pieței financiare se bazează într-o mare măsură pe încrederea acordată de participanții săi, acest lucru fiind aplicabil în special accesibilității la informațiile publice și nedivulgării informațiilor confidențiale. Prin urmare, Grupul S&T este obligat să mențină un nivel de prudență deosebit de ridicat atunci când gestionează informații care nu sunt publice. Toate acestea pentru ca toți participanții la piață să se poată bucura de aceleași oportunități și condiții. Reglementări specifice referitoare la acestea sunt stabilite în Directiva de conformitate a S&T AG.

                                                                                                                                                                  

Angajații sunt obligați să gestioneze informațiile care nu sunt publice într-un mod confidențial și să se asigure că acestea nu sunt accesibile terților. Confidențialitatea informațiilor referitoare la secrete operaționale și de afaceri trebuie protejată. Sunt incluse aici și informațiile care nu sunt publice despre sau de la furnizori, clienți, angajați, agenți, consultanți și alte părți terțe. Tot în această categorie intră și informațiile privind elementele în care partenerii contractuali ai Grupului S&T au interese confidențiale. „Părțile Terțe” sunt definite ca membri ai familiei, prieteni și cunoștințe. Obligația de a păstra confidențialitatea rămâne în vigoare și după încheierea contractului de muncă. În cadrul grupului S&T, informațiile trebuie să fie comunicate doar acelor angajați care au nevoie de acestea pentru a-și îndeplini sarcinile de lucru.

Toate informațiile cu privire la bursa de valori sunt strict confidențiale. Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate este interzisă. Această utilizare abuzivă reprezintă o infracțiune penală. Toate cerințele legale și regulamentele de conformitate trebuie să fie respectate atunci când se lucrează cu informații privilegiate. Obligația de păstrare a confidențialității rămâne în vigoare și după încetarea contractului de muncă.

                                                                                                                                                                             

PROTECȚIA DATELOR ȘI SECURITATEA DATELOR

Datele cu caracter personal oferite Grupului S&T de către clienți, angajați, acționari sau furnizori sunt data cu caracter foarte sensibil. Angajaților li se interzice – fără acordul securizat al șefului lor ierarhic – să păstreze registre, dosare, înregistrări audio și video sau reproduceri ale acestora în cazurile în care astfel de activitățile nu au legătură directă cu activitatea Grupului S&T. Datele cu caracter personal pot fi colectate, prelucrate sau utilizate în alt mod numai în cazurile în care acest lucru este necesar în scopuri explicite și legale. Respectarea măsurilor de asigurare a securității informațiilor este considerată foarte importantă. Orice utilizare a datelor cu caracter personal trebuie să fie transparentă pentru persoana în cauză, iar dreptul său de informare trebuie să fie garantat, așa cum trebuie să fie și dreptul său de a corecta și, dacă este necesar, de a contrazice, bloca sau șterge aceste informații. Datele cu caracter personal vor fi securizate într-un mod sigur și vor fi transmise numai în cazurile în care au fost aplicate măsurile de precauție necesare. Aceste date trebuie să fie protejate prin toate mijloacele tehnice și organizatorice pe care compania le are la dispoziție, pentru a împiedica accesul neautorizat, abuzul sau pierderea necorespunzătoare sau abuzivă.

 

Fiecare utilizare a datelor cu caracter personal va fi întreprinsă într-o manieră transparentă pentru persoana în cauză. Se solicită garantarea dreptului acesteia de a fi informată corespunzător cu privire la astfel de date, a dreptului de a corecta astfel de date, de a se opune prelucrării  sau de a limita, bloca sau șterge astfel de date. De asemenea, se va asigura și dreptul persoanei în cauză la transferul de date. Grupul S&T colectează și prelucrează date cu caracter personal doar după ce a obținut acordul securizat al persoanei în cauză. Acest lucru permite conformitatea cu obligațiile legale și/sau contractuale. Astfel de procese sunt urmărite în cazuri de interes justificat, în măsura în care acestea sunt permise de legi și reglementări. Grupul S&T colectează, prelucrează și utilizează date cu caracter personal numai într-o măsură adecvată. Fiecare caz de întreprindere apare din scopul respectiv. Grupul S&T respectă drepturile cuprinzătoare deținute de fiecare persoană ale cărei date sunt colectate, prelucrate sau utilizate într-un alt mod.

 

CONFLICT DE INTERESE

Toți angajații au obligația de a se comporta astfel încât să prevină apariția oricărui conflict de interese care ar putea fi în detrimentul Grupului S&T. Prin urmare, toți angajații trebuie să facă o diferență clară între interesele Grupului S&T și propriile lor interese. Un angajat nu poate opera sau lucra pentru o companie care concurează cu S&T. Acesta nu are dreptul de a se angaja în activități concurente.

 

Se interzice urmărirea oricărei activități auxiliare care nu este în interesul Grupului S&T, aceasta implicând în special activitățile din motive competitive. Orice activitate auxiliară plătită trebuie raportată și poate fi interzisă în cazul în care interferează cu îndatoririle profesionale ale angajatului la Grupul S&T. Acest lucru se aplică, de asemenea, și activităților consiliului de supraveghere sau consiliilor consultative din cadrul societăților externe.

 

Deținerea – directa sau indirectă – de acțiuni în companii concurente ale Grupului S&T care generează o influență antreprenorială necesită obținerea aprobării din partea Consiliului executiv. Se poate presupune, ca regulă generală, că capacitatea de a exercita o influență asupra conducerii există în cazurile în care o astfel de participație depășește 5% din capitalul total al concurentului.

 

Angajații (și rudele apropiate) care influențează sau ar putea influența atribuirea contractelor trebuie să-și divulge interesele în cadrul potențialilor furnizori în cazurile în care aceste interese sunt mai mari de 5% din capitalurile acestor companii. Divulgarea unui interes într-o societate terță poate fi urmată de luarea de măsuri de către S&T pentru eliminarea oricărui conflict de interese.

 

Pentru declarațiile făcute în public, în special pe internet sau alte mijloace media (precum presă, radio, TV, etc.) care nu au legătură cu activitatea angajatului, dar (i) care tratează direct sau indirect activitatea acestuia; (ii) aparțin grupului S&T; sau (iii) ar putea fi interpretate de către o terță parte ca având legătură cu activitatea angajatului pentru S&T, trebuie să se specifice că sunt o părere personală. Astfel de declarații vor fi obiective și corecte, nu vor conține insulte și vor arăta respect față de ceilalți – în conformitate cu principiile directoare cuprinse în acest Cod.

 

CADOURI

Efectuarea de cadouri între partenerii de afaceri este o parte stabilită a practicilor de afaceri – cu condiția să aibă un scop corespunzător. „Cadourile” trebuie înțelese ca fiind elemente fizice, precum și o varietate de beneficii sau avantaje. Acestea includ promisiunea unei reduceri, invitații și oferte pentru a oferi prezentări plătite și altele asemenea. Nu are importanță dacă aceste beneficii sunt oferite direct unui partener de afaceri sau indirect – prin intermediul membrilor familiei sau al cunoștințelor acestora. Un cadou este considerat excesiv în cazul în care acesta – a fost observat în mod obiectiv – ar putea compromite capacitatea destinatarului de a lua o decizie obiectivă. Se interzic toate formele de gratuități care ar putea compromite capacitatea destinatarului de a ajunge la o decizie obiectivă sau care ar putea dăuna reputației companiei. Este permisă acceptarea ocazională de către angajați a unor cadouri de valoare mică, cu condiția ca acestea să corespundă condițiilor de mai sus.

 

Cadourile nu pot depăși 100 EUR de partener de afaceri (=companie/persoană) per trimestru din an – cu excepția cazurilor în care reglementările locale prevăd altfel. Un cadou care depășește această valoare va fi refuzat în mod politicos. Atunci când veți face acest lucru, vă rugăm să invocați prezentul Cod Etic. Este interzisă oferirea de cadouri în bani sau alte obiecte funcționarilor publici.

 

În cazul unor incertitudini cu privire la valoarea cadourilor și la caracterul adecvat al acestora, vă rugăm să vă adresați șefului dumneavoastră. Decizia adoptată de comun trebuie să fie justificată.

 

INVITAȚII ȘI EVENIMENTE

Sunt permise invitații la mese de afaceri, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească 100 EUR de partener de afaceri (=companie/persoană). Invitațiile la mese de afaceri adresate funcționarilor publici trebuie să fie proporționale cu pozițiile persoanelor implicate și nu trebuie în niciun caz să ducă la impresia că încearcă să exercite influență. În cazul unor incertitudini cu privire la valoarea meselor și la caracterul adecvat al acestora, vă rugăm să vă adresați șefului dumneavoastră. Decizia adoptată de comun trebuie să fie justificată.

 

Se permite participarea la evenimente sau acceptarea invitațiilor de a participa la astfel de evenimente, cu condiția ca acestea să aibă un scop clar de afaceri (precum formare profesională, prezentări ale companiei sau ale unui produs): Aici este inclus și un nivel corespunzător de ospitalitate. Grupul S&T decontează, în general, transportul și cazarea, cu condiția ca acestea să fie în interes de serviciu.

Acceptarea invitațiilor din partea partenerilor de afaceri la evenimente care nu au un scop clar de afaceri sau care nu implică nicio afacere necesită aprobarea de către șeful angajatului și trebuie să fie justificată.

                                                                                                                                                                  

DONAȚII, SPONSORIZARE ȘI PUBLICITATE

Grupul S&T donează bani și oferă alte forme de sprijin proiectelor întreprinse în domeniul educației, științelor, artelor, culturii, atletismului și afacerilor sociale. Astfel de donații trebuie să fie de natură transparentă, și anume, documentarea destinatarilor  și a obiectivelor donației. Această includere este necesară pentru a descrie motivele și obiectivele donațiilor. Acestea trebuie să fie permise din punct de vedere legal. Remunerația care este aparent o donație și care este acordată efectiv pentru serviciile prestate și care depășește în mod semnificativ valoarea serviciului în sine contravine necesității de a asigura transparența și este, prin urmare, interzisă.

 

Cele de mai sus se aplică și în cazul sponsorizării. Toate activitățile din acest domeniu trebuie să fie transparente, și anume formularea acestora într-un contract scris, acordarea lor în scopuri serioase de afaceri și evidențierea unei relații corespunzătoare cu considerațiile care vor fi furnizate de organizatorul evenimentului.

 

Nu se vor acorda donații în bani sau articole persoanelor, conturilor bancare private sau partidelor și organizațiilor politice afiliate, în cazul în care astfel de donații ar prejudicia reputația de care se bucură Grupul S&T. Evenimentele organizate de partidele politice sau entitățile publice nu sunt o regulă de bază care să fie susținută de S&T.

 

CONVENȚII ȘI RECOMANDĂRI ALE ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE

Pe lângă legile și reglementările din fiecare țară, există un număr semnificativ de convenții și recomandării emise de organizațiile internaționale. Deși aceste documente se referă în primul rând la statele membre și, prin urmare, nu se adresează direct companiilor multinaționale, aceste standarde servesc totuși ca linii directoare importante pentru comportamentul acestora din urmă și pentru angajați. S&T respectă dispozițiile acestor convenții și recomandări. Prin urmare, S&T se așteaptă ca angajații, furnizorii și partenerii săi de afaceri din întreaga lume să le recunoască și să le aplice, în special:

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948) și Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (1950)
 • Declarația Tripartită a OIM (Organizația Internațională a Muncii) de stabilire a principiilor privind întreprinderile multinaționale și politica socială (1977) și Declarația OIM cu privire la principiile și drepturile fundamentale ale angajaților (1998) (în special normele sale privind următoarele aspecte: eliminarea muncii copilului, abolirea muncii forțate, interzicerea discriminării, libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă)
 • Liniile Directoare OECD pentru întreprinderile multinaționale (2000)
 • „Agenda 21” pentru Dezvoltarea Durabilă (un document încheiat la Conferința ONU pentru mediu și dezvoltare, Rio de Janeiro (1992))
 • Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției (2005).

 

IMPLEMENTARE ȘI SUPORT

Implementarea Codului Etic se va face de către managerii locali. Aceștia vor lucra îndeaproape cu membrii echipelor lor. În cazul unor eventuale întrebări, vă puteți adresa Grupului HR și HQ, disponibil 24/7/365.

 

ABATERI ȘI ÎNCĂLCĂRI

Încălcarea normelor de comportament profesional și a altor forme de abatere profesională au consecințe grave pentru angajat și pentru Grupul S&T. Abaterile nu vor fi tolerate. Managerii Grupului S&T trebuie să servească drept model în acest sens. Grupul S&T pedepsește fiecare caz de abatere intenționată și ilicită și fiecare încălcare a liniilor directoare interne. Acest lucru se face într-un mod coerent. Această pedepsire nu ține cont de rangul sau funcția angajatului în corporație.

 

RECLAMAȚII ȘI PREOCUPĂRI

Angajații au dreptul de a raporta orice caz dovedit sau bănuit de încălcare a reglementărilor de conformitate. Raportarea se poate face prin una din următoarele moduri – raportarea către:

 • Un membru al Consiliului Executiv al S&T AG
 • Ofițerul de conformitate al Grupului S&T
 • Un director principal sau șeful angajatului
 • Un membru al departamentului juridic
 • Un membru al departamentului de resurse umane
 • Un membru al departamentului de audit al Grupului S&T.

 

O altă modalitate este folosirea platformei de informare de pe pagina web S&T, accesând:

https://compliance.snt.at/#/.

Reclamațiile pot fi transmise în orice moment. Acestea vor rămâne confidențiale și anonime. Grupul S&T pune mare accent pe denunțarea de către angajați a cazurilor de încălcare a codurilor de conformitate, fără teama de a suferi dezavantaje legale, profesionale sau personale. Toate reclamațiile vor fi investigate. Dacă va fi cazul, vor fi luate măsurile corective. Toate documentele vor fi păstrate confidențiale în măsura permisă de lege. Nu se tolerează niciun fel de reprimare împotriva reclamanților.


Choose language